Firemní filosofieFiremní filozofie vychází z těchto zásad:

  • primární je spokojenost a důvěra zákazníka, které jsou základem dlouhodobé spolupráce a vzájemných korektních partnerských vztahů
  • vysoká kvalita produktů a služeb je a musí být samozřejmostí a přispívá k profesionalizaci daného odvětví
  • nejen vysoce kvalitní produkty, ale i špičkové služby a profesionální přístup jsou důležité pro spokojenost zákazníka a přispívají k dlouhodobé spolupráci
  • firma ctí zásady společenské zodpovědnosti za své okolí a region
  • pro firmu jsou kromě zákazníků a partnerů neméně důležití i spokojení zaměstnanci, kteří jsou ztotožněni se strategií společnosti
  • v personální práci je kladen mimořádný důraz na zjišťování zpětné vazby od všech pracovníků
  • společnost se intenzivně zapojuje do inovačních procesů v regionu a aktivně se účastní projektů hospodářské transformace regionu

K našim firemním zásadám dále patří:

  • zavedení našich systémů musí vést ke zvýšení produktivity a zefektivnění práce u zákazníka
  • údržba a obsluha našich systémů musí být co nejjednodušší a zároveň uživatelsky přívětivá
  • práce s našimi systémy nevyžaduje nákladná školení
  • klient má možnost stanovit si rozsah služeb dle svých finančních možností
  • zavedení našich systémů přispěje k větší konkurenceschopnosti zákazníka na trhu
Primární je spokojenost a důvěra zákazníka.

NET University s.r.o.