Unifor Echoecho

 

Unifor Echo je aplikací umožňující audiovizuální komunikaci, díky ní lze realizovat webináře a videokonference. Nevyžaduje instalaci speciálního software, protože je integrální součástí Uniforu a jako takový je tudíž k dispozici všem uživatelům.