Unifor MOOCmooc

 

Rozhraní pro otevřené kurzy (MOOC = massive online open courses). Díky tomuto modulu můžete dát k dispozici Vaše vzdělávací kurzy, včetně veškerého multimediálního obsahu (prezentací, videoukázek, pracovních listů, cvičení, audionahrávek atd.) ke studiu i širší veřejnosti. Přihlašování do kurzů je možné přes Facebook a Google. Noví uživatelé MOOC kurzů nemusejí být registrovanými uživateli LMS Unifor. Také není vyžadována žádná činnost ze strany administrátora.

 

unifor-moooc