Operační program – vzdělávání pro konkurenceschopnost – výzva č. 57 (MŠMT)E-learning a blended learning pro Vaši školu

Pomůžeme Vám s realizací klíčových aktivit projektu (Operační program – vzdělávání pro konkurenceschopnost – výzva č. 57 MŠMT)

 

Nabízíme Vám: 
  • e-learningový (LMS) nástroj pro vzdělávání Vašich pedagogů i žáků
  • blended learning včetně kompletní realizace vzdělávacího obsahu kurzů
  • jazykové kurzy pro všechny požadované jazyky – angličtinu, němčinu i francouzštinu
  • jazykové kurzy jsou koncipovány s cílem rozvoje komunikačních dovedností v cizím jazyce s využitím ICT (prezenční, blended learning, e-learning)
  • zaškolení v oblasti metodiky a práce se systémem i vzdělávacím obsahem
  • technickou podporu, vzdělávací a instruktážní videa
V případě potřeby pomůžeme s výběrem klíčových aktivit do projektů a zpracováním projektové žádosti. 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu individuálních projektů ostatních pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Podmínky výzvy jsou stanoveny tak, aby projektovou žádost mohla podat a dotaci získat kterákoliv základní a střední škola se sídlem mimo hlavní město Prahu.Škola může v rámci této výzvy zažádat o finanční prostředky na vzdělávání formou blended learningu ve výši 50 tis. až 1 mil. Kč.
Datum ukončení výzvy: 28. 8. 2015 ve 13:00 hodin. Doporučujeme dlouho neváhat a podat si žádost, finanční prostředky jsou omezené, na všechny školy se nedostane. Rozhoduje pořadí přijetí žádosti do Benefitu.

 

BLENDED LEARNING_co to je_2