E-nebezpečí – akreditovaný kurzAkreditovaný kurz

E- nebezpečí pro učitele

se zaměřením na kyberšikanu, kyberstalking, kybergrooming
a další sociálně-patologické jevy
 

 

 • Chcete získat více informací o nebezpečných komunikačních jevech spojených s využíváním moderních informačních technologií, zejména internetu a mobilních telefonů u žáků ZŠ a SŠ?

 

 • Jaké jsou preventivní postupy při řešení e-nebezpečných jevů? Jaké druhy e-nebezpečí existují (ukážeme si na konkrétních příkladech z praxe)?

 

 • Seznámíme Vás také s obecnými postupy sociálního inženýrství a psychickou manipulací dětí ve vztahu k internetu např.:
  • metody získávání osobních údajů,
  • metody průniku do soukromí,
  • metody navozování osobního kontaktu s obětí,
  • metody tvorby emoční závislosti dětí na osobě útočníka apod.

 

Forma kurzu:

Prezenční forma výuky v kombinaci s blended-learningem a e-learningem. Vzdělávací obsah bude prezentován a demonstrování nejen prostřednictvím textů, ale i prostřednictvím dalšího multimediálního obsahu (ppt-prezentací, audiovstupů, videoukázek, online testů), ale např. i prostřednictvím webináře apod.

 

Obsah kurzu:

 

 • Nebezpečné komunikační praktiky

  • Úvod do problematiky
  • Východiska pro dané téma (důvody, intervence)
  • Nebezpečí spojená s internetem
   a mobilními technologiemi
 • Kyberšikana a mobbing

  • Nová forma šikany
  • Jak kyberšikanu rozpoznat a možnosti intervence
  • Příklady ze zemí EU
  • Mobbing aneb kyberšikana učitelů

 

 • Kybergrooming a kyberstalking

  • Identifikace jevů ve vazbě na chat a online seznamky
  • Základní etapy kybergroomingu
  • Možnosti získávání informací o oběti – dětském uživateli internetu
  • Možnosti prevence

 

 • Hoax a spam, SMS spoofing, phishing a další jevy

  • Fenomén poplašných a nevyžádaných mailů
  • Lze rozpoznat hoax?
  • Jak se bránit hoaxu a spamu?
  • SMS spoofing aneb validita informace SMS
  • Děti a sms spoofing

 

 •  Úvod do sociálního inženýrství ve vazbě na manipulaci

  • Děti a dospělí jako oběti manipulace (postupy)
  • Lidský faktor jako hlavní problém
  • Úloha učitele jako zprostředkovatele mediální reality
  • Problematika bezpečného internetu doma i v zahraničí
  • Příklady z praxe, zdroje, infolinky

 

Cena kurzu: 573,- Kč včetně DPH

 

Bližší informace Vám rádi sdělíme na některém s následujících kontaktů:

tel.: 608 978 017

email: university@net-university.cz