Jaký byl School (Cool) Event 2015?

School Event je za námi a ohlasy jsou skvělé… 95 % účastníků bylo spokojeno s tematickým zaměřením přednášek a 94% účastníků hodnotilo velice dobře celkovou úroveň School Event. Z dotazníků vyplynulo, že účastníci konference School Event oceňovali: informovanost, dodržování časového harmonogramu, krátkost příspěvků, dostatek informací, krátké a odborné příspěvky, komorní atmosféru, krátké a vhodně zaměřené příspěvky, množství hostů, profesionalitu, myšlenku akce a organizaci … takže záměrná volba takového, na poměry ČR, ojedinělého konceptu, se vyvedla!!! Závěrečnou zprávu, fotografie a jednotlivé příspěvky naleznete na stránce věnované SCHOOL Eventu 2015.