Jaký byl School Event 2016?

Druhý ročník odborného semináře SCHOOL Event 2016 se uskutečnil 23. března 2016.

Účastníci pozitivně hodnotili celou akci, pestrý výběr příspěvků a témat, možnost setkat se s odborníky a prodiskutovat s nimi své aktuální problémy, spád a tempo přednášejících a celkovou organizaci.

I letos hýřil seminář pestrým programem. První dva bloky obsahovaly celkem 15 odborných příspěvků z oblasti moderních trendů v online vzdělávání, informačních školních systémů a e-learningu, ve vybavení interiérů, novinek z oblasti evropských dotací…Třetí blok, více prakticky zaměřený, byl pro účastníky semináře zajímavý tím, že si na workshopu „Jazykové kurzy formou blended learningu“ ihned vyzkoušeli, jak lze vyučovat cizí jazyky s pomocí  blended-learningových kurzů od společnosti NET UNIVERSITY a používat je ve výuce.

Více informací o School Eventu 2016 se dozvíte zde School event 2016.