Můžete podat žádost o finanční podporu Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost – výzva č. 57

Máte zájem podat žádosti o finanční podporu Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost – výzva č. 57?

Právě ode dnešního dne od 10:00 lze žádosti o finanční podporu vyplňovat v aplikaci Benefit7.

Pro bezproblémovou práci s formulářem žádosti je nutné dodržovat postupy a pravidla, jež naleznete v příručce „Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 57 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7“ zde:  Jak vyplnit webovou zadost 1.1 OP VK. Zvláštní pozornost věnujte např. kapitole 2.5 Zadání nevalidních dat (vč. zveřejnění hesla pro zadání nevalidních údajů) nebo kapitole 2.10 Účty (seznam čísel účtů zřizovatele II. Kraj).

Heslo pro zadání nevalidních údajů: vyzva57

Problematika výběrových řízení je pak detailně popsána zde: Vyberova rizeni_Benefit7_Postupy