OPERAČNÍ PROGRAM – VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST – VÝZVA Č. 57

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu individuálních projektů ostatních pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Termín pro podání žádostí je pouhých 6 týdnů a to ještě v prázdninových měsících, přesto je naše společnost připravená k realizaci klíčových aktivit v rámci tohoto projektu jak pro základní, tak i pro střední školy. Neváhejte a  kontaktujte nás co nejrychleji, abyste tuto dotaci pro svou školu získali!  Více informací naleznete zde.