Příležitosti evropských fondů 2016, prezentace

„Příležitosti evropských fondů 2016“, workshopy určené pro ředitele škol, starosty, podnikatele i zástupce neziskových organizací, se uskutečnily minulý čtvrtek v Šumperku. Paní Mgr. Monika Mackovíková, ředitelka NET UNIVERSITY, zde prezentovala workshop na téma Online vzdělávání, trendy v IT a přínosy pro školy. Pro ty z Vás, kteří jste se workshopu nemohli zúčastnit, se nyní můžete podívat na její prezentaci.