seminář E-nebezpečí

NET University realizovala v letech 2010 – 2012 projekt
E-nebezpečí. 4.května 2016 se v rámci udržitelnosti tohoto projektu uskutečnilo na Základní škole Mlýnská v Mohelnici školení pedagogů v problematice e-nebezpečí (nebezpečných jevů v prostředí internetu) se zaměřením na kyberšikanu, kyberstalking a další nebezpečné jevy. Po části teoretické následovala praktická část, ve které se kantoři seznamovali na podkladě novinových článků s reálnými kauzami z posledního období. Bližší informace o kurzu naleznete zde.