SÚPMNET University s.r.o. spolupracovala v roce 2014 a 2015 s Úřadem práce a uzavřela s ním „Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci vyhrazených společensky účelných pracovních míst (SÚPM). NET University byl na toto SÚPM poskytnut příspěvek, spolufinancovaný ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu (OP LZZ)“.

Publicita