POVEZ II – podpora odborného vzdělávání zaměstnancůZískejte finanční prostředky na vzdělávání svých zaměstnanců díky POVEZ II !

 

POVEZ II aneb projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

Jedná se o projekt, který umožňuje získat finanční prostředky na vzdělávání nebo rekvalifikaci stávajících i budoucích zaměstnanců a OSVČ. A nejen to – příjemným bonusem navíc je náhrada mzdových nákladů školených zaměstnanců.

Příjem žádostí je možný od 1.4.2016 a bude realizován do 30.listopadu 2020. Celková částka na projekt, který je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu, je plánován ve výši 3,5 miliardy Kč.

 

Pro koho je projekt POVEZ II určen

Projekt Povez II je určen:

 • firmám (mimo firmy sídlící na území hl. m. Prahy)
  • pro současné zaměstnance
  • pro potenciální zaměstnance
 • fyzickým osobám (OSVČ),
 • nestátním neziskovým organizacím (NNO),
 • nově je určen i vzdělávacím společnostem.

 

Jaká školení bude možno z projektu POVEZ II proplatit

Z projektu bude možno proplatit:

 • vzdělávání obecné i specifické,
 • v akreditovaných nebo neakreditovaných kurzech,
 • vzdělávání, které je přímo na pracovišti zaměstnavatele, a to včetně praktické přípravy.

Výhody podpory POVEZ II

 • Zaměstnavateli bude hrazeno až 85 % nákladů vynaložených na odborný rozvoj zaměstnanců zapojených do projektu. Výše poskytovaného příspěvku se bude odvíjet dle pravidel poskytování veřejné podpory de minimis a blokové výjimky (pro většinu firem to bude 85% z nákladů na vzdělávací aktivitu).
 • Zmírnění podmínek pro vstup do projektu a administrace žádostí (nedokládá se žádná výsledovka, nejsou podporovaní zaměstnavatelé dle CZ-NACE, dokládají se především bezdlužnosti).
 • Zaměstnavateli může být také poskytován příspěvek na úhradu mzdových nákladů, které vynaloží na vzdělávané zaměstnance za dobu jejich účasti na odborném rozvoji, a to výše až 176 Kč za hodinu při 8 hodinové pracovní době.
 • Zapojení potenciálních nových zaměstnanců.
 • Možnost realizace více typů školení (včetně jazykových kurzů).
 • Bodové zvýhodnění zaměstnanců ve věku 54+.
 • Vzdělávání musí být zahájeno do 6 měsíců od schválení žádosti.
 • Žádosti bude možné podávat i elektronicky přes datovou schránku.
 • Vzdělávání bude realizováno na území ČR, případně mimo ČR, pro zaměstnance provozoven zaměstnavatele (s výjimkou provozoven na území Hlavního města Prahy).

 

Vzdělávání bude moci být zajištěno:

 • externím vzdělávacím zařízením,
 • interními lektory zaměstnavatele.

 

POTŘEBUJETE POMOCI?

 • Zpracujeme Vám analýzu vzdělávacích potřeb přímo na míru Vaší firmě.
 • V případě zájmu pro Vás vyhotovíme dotační žádost POVEZ II včetně všech náležitostí, finančních výpočtů, smluv, výběrového řízení podkladů pro řádnou evidenci a publicitu kurzů.
 • Jsme připraveni se zúčastnit Vašich výběrových řízení na dodavatele školení.

 


 

V případě zájmu nás kontaktujte na telefonním čísle 776 025 988 nebo university@net-university.cz.

 

povezII-proces