Práce s dotykovými zařízeními – DVPP, akreditovaný kurzKurz je určen především pro:

 • ředitele a pedagogické pracovníky všech typů škol, zejména učitele ICT, cizích jazyků a dalších odborných předmětů.

Forma kurzu:

Prezenční forma výuky v kombinaci s blended-learningem a e-learningem. Vzdělávací obsah bude prezentován a demonstrování nejen prostřednictvím textů, ale i prostřednictvím dalšího multimediálního obsahu (ppt-prezentací, audiovstupů, videoukázek, online testů).

V rámci vzdělávacího cyklu 6 výukových hodin prezenční formou se uskuteční i krátká doplňková ukázka webináře, jako jednoho z moderních výukových nástrojů (ukázka webináře se tedy nebude konat jako plnohodnotná forma vzdělávacího nástroje navíc k 6 výukovým hodinách, ale pouze jako ukázka v rámci 6 prezenčních výukových hodin).

Po úspěšném absolvování kurzu získá účastník svůj certifikát.

Pro teoretickou část vzdělávacího cyklu je k dispozici dataprojektor a prezentační počítač lektora, pro praktickou část kurzu, kdy si účastníci budou sami pod vedením lektora pracovat s e-learningovým nástrojem, máme k dispozici dostatečný počet stolních počítačů, notebooků či tabletů tak, aby si každý z účastníků prakticky vše mohl vyzkoušet.

Obsah kurzu:

 

Úvod k dotykovým zařízením

 • druhy dotykových zařízení
 • základní funkce
 • základní ovládání
 • propojení s jinými zařízeními
Operační systémy Windows, iOS nebo Android

 • vývoj
 • odlišnosti
 • platformy
Základy práce s dotykovými zařízeními Windows, iOS nebo Android

 • vytvoření uživatelského účtu
 • sdílení (cloud)
 • WiFi, internetový prohlížeč
 •  připojení periferií, údržba
Aplikace a jejich aktualizace

 • aplikace pro editaci textu
 • aplikace pro tvorbu grafů a tabulek
 • aplikace pro tvorbu prezentací
 • aplikace mail
 • aplikace poznámky
 • aplikace obrázky
 • aplikace grafika
 • aplikace sociální sítě
Workshop – využití dotykových zařízení ve

 • multimédia – pořizování fotek a videa
 • aplikace – výukové, učitel/žák
 • další využití tabletu – vizualizér, GPS, diktafon

Cena kurzu: 1.600,- Kč včetně DPH

Bližší informace Vám rádi sdělíme na některém s následujících kontaktů:
tel.: 608 978 017
email: university@net-university.cz