GEOCENTRUM, spol. s r.o.Vytvoření vzdělávacího portálu a instruktážních videí

Představení společnosti

Společnost GEOCENTRUM, spol. s r.o. již několik let úspěšně spolupracuje s řadou zemědělských podniků po celé ČR. Ty využívají služeb společnosti v oblasti zemědělství – poskytování software na evidenci půdy a agronomickou evidenci, služby související s poradenstvím a v neposlední řadě se vzděláváním. Hlavním cílem spolupráce bylo rozšířit vzdělávací nabídku v oblasti dalšího vzdělávání pracovníků zemědělských podniků v Olomouckém kraji vytvořením nového vzdělávacího programu „Informační systémy pro zemědělství“.

Spolupráce spočívala ve vytvoření vzdělávacího portálu se 4 e-learningovými kurzy pro podnikový informační systém – GC Úpravy, které se zaměřily na: software nástroje pro řešení evidence půdy, rozšířené možnosti IT zpracování agronomických evidencí, vyhodnocení mapových podkladů a na možnost propojení podnikových systémů s IT systémy státní správy a samosprávy. Kurzy byly podpořeny instruktážními videi pro účastníky kurzů a podrobným školícím materiálem.

E-learningový portál

Provoz e-learningového portálu je řešen jako online webová aplikace ve vizuálním stylu společnosti a je implementován na webové stránky společnosti. Obsahuje 4 e-learningové kurzy s jednoduchou strukturou e-modulů, u kterých jsme zajistili prvotní naplnění daty. Následně jsme nastavili testy a připravili jsme databázi pro testové otázky. Nakonec jsme vytvořili systém vyhodnocování, který zobrazuje přehled dosažených výsledků včetně možnosti získání certifikátu. Portál umožňuje taktéž interaktivní komunikaci s lektorem. Zároveň jsme, pro lepší práci s e-learningovým portálem, připravili pro uživatele návody pro práci s jednotlivými e-moduly.

Instruktážní videa

Součástí spolupráce bylo vytvoření 17 instruktážních videí, jejichž témata byla dána obsahem výukového materiálu. Videa byla dodána v elektronické formě v HD rozlišení, minimální délka činila 5 minut a součástí byl mluvený komentář profesionálním hercem. Všechna videa jsme sestřihali a následně byla provedena editace, včetně jazykové korektury mluveného slova a zajištění podkladové hudby. Zde se můžete se podívat na hotová videa:

Vzdělávací portál společnosti GEOCENTRUM, spol. s r. o. byl zřízen v rámci projektu Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání pracovníků zemědělských podniků z Olomouckého kraje v oblasti výpočetní techniky (CZ.1.07/3.2.05/05.0006). Společnost NET UNIVERSITY s.r.o. byla vybrána jako nejvhodnější uchazeč v rámci vyhlášeného výběrového řízení na dodavatele e-learningového portálu a video tutoriálů.

Zpracování celého projektu proběhlo dle našich představ, komunikaci usnadňovaly sdílené online nástroje a výsledky byly předány ve shodě s věcným i časovým zadáním. Od vzdělávacího portálu si slibujeme hlavně nižší využití přímé technické podpory uživateli našich aplikací. Forma vzdělávacího portálu odpovídá našim požadavkům na vlastní administraci a způsob zpracování instruktážních videí byl pro nás inspirací do budoucna.

Spolupráci se společností NET UNIVERSITY s.r.o. proto hodnotíme kladně.

Mgr. Petr Závodník,
vedoucí skupiny GIS, GEOCENTRUM, spol. s r. o.