Unifor Dotazníkdotaznik

Jedná se o modul v LMS Unifor, který je určen pro tvorbu a správu online dotazníků.

Unifor Dotazník lze zaměřit na všechny uživatele nebo vybrané skupiny uživatelů. Součástí dotazníků mohou být i vlastní kritéria (věk, bydliště,…) sloužící ke zpřesnění informací o cílové skupině. Samozřejmostí je možnost vytvoření vlastních otázek a anonymní dotazování.

Základním rysem dotazníkového systému je jednoduchost a intuitivnost ovládání, kterou ocení jak moderátoři dotazníků, tak respondenti.

Unifor Dotazník lze s úspěchem použít pro zjišťování zpětné vazby od různých cílových skupin. Předmětem zjišťování může být aktuální stav znalostí, dovedností, ale i potřeb respondentů v oblasti vzdělávání apod. Může být užitečným nástrojem i pro zjišťování zpětné vazby od zákazníků a firemních partnerů.