Unifor Testtest UNIFOR TEST

Unifor Test je nástroj pro online testy. Součástí online testů mohou být audia, obrázky nebo i další multimediální prostředky. Online testy jsou vhodné pro vstupní, průběžné nebo výstupní testování. Unifor Test je součástí e-learningové platformy LMS Unifor. Online testy mohou obsahovat různé druhy testových otázek (doplňovací, seřazovací, přiřazovací, atd.). Vytvoření testů v LMS Unifor je velice jednoduché a přehledné, práce je intuitivní a testy máte vytvořené a rozeslané za pár minut. Odpovědi respondentů jsou přehledně seřazeny.

Modul Unifor Test je velmi často používán ve školství při testování studentů nebo při přijímacích řízení na školu. Denně ho používají personalisté či manažeři pro firemním vzdělávání. Své uplatnění má i ve veřejné a státní správě, jednoduše všude tam, kde je potřeba testovat úroveň znalostí, ověřovat získané vědomosti a předané informace nebo třeba zjišťovat potřebné předpoklady pro určitou pracovní pozici,