Unifor UpgradeNíže jsou uvedeny hlavní funkce jednotlivých verzí uniforu. Přehled všech úprav a jejich popis naleznete na http://projects.olc.cz.

Verze 39

březen 2020

Automatické úpravy obsahu kapitoly
#41613 Přidána funkce pro přegenerování obsahu kapitoly. Má význam při doplňování podkapitol přes webový editor.
Opravy drobných chyb

 

Verze 37 + 38

prosinec 2019

Úprava přístupnosti dat navracených webovými službami
#42417 Změna autorizace pro data stagovských služeb.
Doplnění parametru rok do volání stagovských služeb
#43591 Odstranění problémů vznikajících v „překlenovacím“ období mezi akademickými roky.
Migrace stagovských služeb
#43508 Přechod na nové REST2 rozhraní stagovských služeb.
Osamostatnění administrace disciplín
#42857 Jednotlivé položky administrace navázány na samostatná práva. Lze uživatelům umožnit přístup pouze do části administrace. Pokud má uživatel, který není administrátorem, k dispozici správu disciplín, vidí pouze disciplíny, které založil nebo je k nim přiřazen jako tutor.
Náhled v administraci
#43342 Při editaci kapitol je k dispozici náhledové tlačítko (obdobně jako při úpravách ze stránky disciplíny).
Předvyplnění dat při zakládání disciplíny
#43437 Kromě názvu disciplíny jsou všechna povinná pole předvyplněna.
Zrušení odesílání zpráv neaktivním uživatelům
#42921 Systém nyní nepřeposílá neaktivním uživatelům zprávy na email (původně zadržoval poštu pouze pro uživatele bez práv).
Skrytí nepoužívaných disciplín/vazeb
#38817 Úprava pro ČFbU – z FISu přeneseny sezóny, na jejich základě je možné v uniforu filtrovat vybraná data.
Opravy drobných chyb

 

Verze 31

březen 2018

Kopírování disciplíny
#21437 Funkce zahrnuje všechny studijní součásti disciplíny – kapitoly, soubory, odkazy, testy, úkoly, …
Odkaz na výsledky testu
#29710 K testům na stránce disciplíny doplněny odkazy na příslušné výsledky.
Práce s neaktivními studenty
#28657 Využili jsme stávajícího pole ‚aktivní do‘. Uživatelům jsou po uplynutí „aktivní“ doby odstraněny role, jsou skryti v přehledu uživatelů a nenabízí se k registraci do tříd ani v komunikaci.
Odstranění username z komunikace
#28658 Vzhledem k nástupu GDPR jsme z komunikace odstranili username jako identifikátor. Nahrazeno emailem.
Nové jádro aplikace Zásadní změna umožňující použití nových technologií.
Opravy drobných chyb

 

Verze 30

prosinec 2017

Úprava řazení souborů k disciplíně
#27265 Řazení nyní respektuje aktivitu souborů.
Úpravy na míru
  Řada menších úprav jako jsou grafická vylepšení rozcestníků, změna otevíraných stránek při dokončení testu, zrychlení propojení mezi stagem a uniforem, atd.
Opravy drobných chyb

 

Verze 29

září 2017

Překlady nových modulů
#21657 Nové moduly kompletně přeloženy do anglického jazyka.
Zrychlení načítání kalendáře
#26112 Načítání minikalendáře optimalizováno pro velká množství událostí v měsíci.
Opravy drobných chyb

 

Verze 28

červen 2017

Odstranění souborů z databáze
#24763 U vybraných zákazníků byly soubory přenesené na server odstraněny z databáze. Cílem je optimalizace výkonu databáze.
Optimalizace dotazů na stagservices
#25680 Propojení se stagem bylo revidováno pro rychlejší odezvu uživatelům a nižší zátěž servrů, na kterých běží stagovské služby.
Úprava propojení s FISem #25778 Osoby, které se nezúčastní školení, přijdou o přístup k příslušným materiálům v uniforu.
Automatická úprava velikosti obrázků při exportu do pdf #23625 Obrázky, které rozměry přesahují formát tisku, jsou automaticky zmenšeny.

 

Verze 27

březen 2017

MOOC modul
#21023
#21818
#22021
MOOC modul umožňuje nabídnout Váš vzdělávací obsah široké veřejnosti bez zatížení administrátora. Povoluje registraci / přihlášení uživatele na základě jeho google nebo facebook účtu a automatickou delegaci do příslušných tříd.
Přechod na PHP 5.6

 

Verze 26

prosinec 2016

Kapitola pro tutory
#21075 Tutoři si nyní mohou sdílet materiály k disciplíně prostřednictvím specializovaných kapitol.
Refaktoring funkcí uniforu
Řada vnitřních změn pro přechod na novou verzi PHP.

 

Verze 25

září 2016

Slovník: kopírování slovíček #20915 Je možné kopírovat slovíčka nebo celé oblasti do soukromého slovníku. A to jak ze stránky disciplíny, tak z veřejné části slovníku.
Kontaktní údaje na přihlašovací stránce #20007 Po krátké přestávce se na přihlašovací stránku vrací kontaktní email a telefon administrátora.
Docx konvertor: nahrávání souborů #18843 Docx konvertor je schopen „vytáhnout“ soubory ze zdrojového dokumentu a umístit je do souborů ke stažení. Jde-li o mp3 soubor, rovnou v textu zobrazí přehrávač.
Docx konvertor: další úpravy #20451
#20448
#20663
Stále probíhají úpravy na zkvalitnění docx konvertoru. Nově je řešeno formátování textu, prázdné řádky a práce s ikonami.

 

Verze 24

červen 2016

Slovník Nový modul slouží k výuce a především procvičování slovíček z cizích jazyků. Je možné jej používat i nezávisle na dalších materiálech v uniforu. Jestliže máte zájem, podívejte se na podrobnosti v našem článku.
Soubor v hodnocení dlouhého úkolu #19724 Při hodnocení dlouhého úkolu má tutor možnost připojit vlastní soubor. Tutor také může novým tlačítkem odeslat do interkomu studenta upozornění o změně komentáře, připojeném souboru či jiné úpravě, která nezahrnovala změnu stavu úkolu (původně jediná kace, která odesílala zprávu).
Slovník: zvukový záznam #21007 Do slovníku byl integrován nahrávací aparát audio modulu. Výslovnost slovíčka lze pořídit přímo při jeho tvorbě, není nutné mít soubor předpřipraven na disku.
Čtečka: zobrazení materiálů vyučujícím #19766  Unifor Reader nově stahuje i materiály z Tutorské části.
Identifikace uživatele v přeposlané zprávě #20488 V patičce zprávy přeposlané z interkomu se nachází jednoznačná identifikace uživatele – jméno, login a email.

 

Verze 23

březen 2016

Certifikační modul
#16868 Modul umožňuje administrátorovi tvorbu certifikátů a jejich přiřazení k disciplíně. Při splnění podmínek (získání bodové hranice potřebné ke splnění disciplíny) se uživateli objeví odkaz Tisknout certifikát, který vygeneruje certifikát do pdf.
Losování dotazníků #19008 Dotazníky (stejně jako testy) mohou být složeny z otázek náhodně vybraných ze zvolených oblastí.
Nový vzhled
Nasazujeme nový výchozí vzhled. Můžete si jej vyzkoušet na demo.lmsunifor.com (username: student, heslo: student). Uživatelům zůstává možnost přepnout se zpět do vzhledu předchozího.
Statistiky disciplíny #19132 V tutorské práci je nyní odkaz Statistiky k disciplíně, který mapuje celkový počet návštěv a také počet zobrazení jednotlivých kapitol.
Tisk papírových testů – odpovědi #19120 Při tisku papírových testů přibyla možnost vytisknout si i varianty s vyznačenými správnými odpověďmi.

 

Verze 22

prosinec 2015

Offline čtečka
#15693 Mobilní aplikace (pro android a iOS) sloužící ke stažení materiálů z uniforu a jejich používání bez připojení k internetu. Více informací zde.
Změna autora na stránce disciplíny
#18003 Tutoři s právem editace mohou na stránce kapitoly měnit i autora kapitoly.